క్రైస్తవ బోధకులు డబ్బు కోసం అడుక్కోవడం సిగ్గుచేటు

ప్రసంగీకులు :   జాక్ పూనెన్

The Shame of Christian Preachers Begging for Money

ఇటీవల ప్రసంగములు

(Now Playing)
3: కలహము నుండి విడుదల
జాక్ పూనెన్
Jan   20 , 2017
(Now Playing)

మరిన్ని